Mặt viền 1 lỗ xi bạc

15,600₫

Mô tả

Mã SP: JS-MVBN 01.

Đặc điểm: Mặt viền 1 lỗ xi bạc.

Kích thước: 72 x 120 x 7.8mm.

Bình luận

Sản phẩm khác

PK-MCT 01

14,400₫

Mặt viền 1 lỗ

PK-M 01

14,400₫

Mặt viền 1 lỗ

PK-M 02

14,400₫

Mặt viền 2 lỗ

PK-M 03

14,400₫

Mặt viền 3 lỗ

PK-M 04

23,400₫

Mặt viền 4 lỗ

PK-M 05

23,400₫

Mặt viền 5 lỗ