Trưởng Bộ Phận Sản Xuất


 • Quản lý bộ phận Sản Xuất chuyên về Thiết Bị Điện.
 • Có kinh nghiệm quản lý bộ phận Sản Xuất từ 200 công nhân trở lên.
 • Hiểu các quy trình kiểm soát đánh giá sản phẩm, đánh giá nhân viên.
 • Am hiểu kỹ thuật: khuôn dập, ép nhựa, lắp ráp thiết bị điện gia dụng.
 • Thành thạo vi tính văn phòng, quản lý điều hành số liệu sản xuất, tính lương khoán công nhân.
 • Chấp nhận làm việc tại nhà máy sản xuất ở Củ Chi (có xe đưa rước từ quận Tân Phú, HCM).
 • Đến phỏng vấn để được trao đổi thêm.

Kế Toán Trưởng

 • Mô tả công việc:
  • Kiểm soát hệ thống quản trị Phòng Kế toán.
  • Phân công thực hiện các nghiệp vụ: Thuế, giá thành, công nợ, thanh toán, tài sản công ty, bán hàng.
  • Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ kế tóan cho các Phòng ban liên quan và Ban Giam đốc.
  • Xây dựng các quy định, chuẩn mực kê toán để thực hiện và kiểm soát tài chính Công ty.
  • Phối hợp các Trưởng phòng ban xây dựng hệ thống ISO cho Công ty.