Trưởng bộ phận sản xuất

Trao đổi khi phỏng vấn

- Quản lý bộ phận Sản xuất chuyên về Thiết bị điện

- Có kinh nghiệm quan lý Bộ phận Sản xuất từ 200 CN trở lên

- Hiểu cac Quy trình kiểm sóat đánh giá Sản phẩm, đánh giá nhân viên

- Am hiểu kỷ thuật: Khuôn dập , ép nhựa, lắp ráp thiết bị điện gia dụng

- Thành thạo vi tính văn phòng, quản lý điều hành số liệu sx, tính lương khoán CN

- Chấp nhận làm việc tại Nhà máy SX ở củ Chi (Có xe đưa rước từ Q. Tân Phú. HCM)

Kế toán Trưởng

Mổ tả Công việc.

- Kiểm soát hệ thống quản trị Phòng Kế toán

- Phân công thực hiện các nghiệp vụ: Thuế, giá thành, công nợ, thanh toán, tài sản  công ty, bán hàng

- Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ kế tóan cho các Phòng ban liên quan và Ban Giam đốc

- Xây dựng các quy định, chuẩn mực kê tóan để thực hiện và kiểm sóat tài chính Công ty

- Phối hợp các Trưởng phòng ban xây dựng hệ thống ISO cho Công ty

Tuyển dụng