Trưởng Bộ Phận Sản Xuất

Trao đổi khi phỏng vấn

Quản lý bộ phận Sản Xuất chuyên về Thiết Bị Điện

Có kinh nghiệm quản lý bộ phận Sản Xuất từ 200 công nhân trở lên

Hiểu các quy trình kiểm soát đánh giá sản phẩm, đánh giá nhân viên

Am hiểu kỹ thuật: khuôn dập, ép nhựa, lắp ráp thiết bị điện gia dụng

Thành thạo vi tính van9 phòng, quản lý điều hành số liệu sản xuất, tính lương khoán công nhân

Chấp nhận làm việc tại nhà máy sản xuất ở Củ Chi (có xe đưa rước từ quận Tân Phú, HCM)Kế Toán Trưởng

Mô tả công việc:

Kiểm soát hệ thống quản trị Phòng Kế toán

Phân công thực hiện các nghiệp vụ: Thuế, giá thành, công nợ, thanh toán, tài sản  công ty, bán hàng

Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ kế tóan cho các Phòng ban liên quan và Ban Giam đốc

Xây dựng các quy định, chuẩn mực kê tóan để thực hiện và kiểm sóat tài chính Công ty

Phối hợp các Trưởng phòng ban xây dựng hệ thống ISO cho Công ty

Tuyển dụng